۶۰۰ متر زمین واگذاری شهرداری صالحیه
تماس
محل اسلامشهر - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
600 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
دو قواره زمین300متری واگذاری شهرداری صالحیه سند تک برگ زمین جنوبی .واقع در ورودی صالحیه خیابان شهید کشوری خیابان ناز کوچه زنبق 5 به زمین های جنوبی جواز ساخت میدن شماره قطعه 7429و۷۴۲۸
گزارش مشکل آگهی
۶۰۰ متر زمین واگذاری شهرداری صالحیه
۶۰۰ متر زمین  واگذاری شهرداری صالحیه۶۰۰ متر زمین  واگذاری شهرداری صالحیه۶۰۰ متر زمین  واگذاری شهرداری صالحیه
محل اسلامشهر - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
600 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
دو قواره زمین300متری واگذاری شهرداری صالحیه سند تک برگ زمین جنوبی .واقع در ورودی صالحیه خیابان شهید کشوری خیابان ناز کوچه زنبق 5 به زمین های جنوبی جواز ساخت میدن شماره قطعه 7429و۷۴۲۸
گزارش مشکل آگهی