۶۰ متری پروژه حکیم
تماس
محل بلوار فردوس غرب - تهران
قیمت
355,000,000 تومان
قیمت هر متر
5,916,667 تومان
وام ندارد
متراژ‌
60 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
آنلاین جوواحد ۶۰ متری درپروژه حکیم تحویلی ۹۹
گزارش مشکل آگهی
۶۰ متری پروژه حکیم
۶۰ متری پروژه حکیم
محل بلوار فردوس غرب - تهران
قیمت
355,000,000 تومان
متراژ‌
60 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
آنلاین جوواحد ۶۰ متری درپروژه حکیم تحویلی ۹۹
گزارش مشکل آگهی