۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲)
تماس
محل دهکده المپیک - تهران
قیمت
18,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
29,508,197 تومان
وام ندارد
متراژ‌
610 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری مستغلات
قابل توجه سازندگان و خریداران محترم ۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲) ۲ قطعه زمین ۳۰۵ متر کنار هم بر ۱۵ متر ۲ کله ( شمالی و جنوبی ) سند دار موقعیت عالی و در یکی از بهترین کوچه ها مناسب جهت ساخت و سکونت فروشنده واقعی بازدید = خرید ۱۰۰ درصد گروه مهندسین املاک الماس کارشناس تخصصی منطقه در امور برج.آپارتمان پنت هاوس .ویلایی . مستغلات معروفی : ۰۹۱۲۲۷۵۲۲۵۷
گزارش مشکل آگهی
۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲)
۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲)۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲)۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲)۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲)۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲)۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲)۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲)۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲)۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲)۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲)۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲)۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲)۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲)۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲)۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲)۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲)۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲)۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲)۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲)
محل دهکده المپیک - تهران
قیمت
18,000,000,000 تومان
متراژ‌
610 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری مستغلات
قابل توجه سازندگان و خریداران محترم ۶۱۰ متر خانه ویلایی( شهرک چشمه .منطقه ۲۲) ۲ قطعه زمین ۳۰۵ متر کنار هم بر ۱۵ متر ۲ کله ( شمالی و جنوبی ) سند دار موقعیت عالی و در یکی از بهترین کوچه ها مناسب جهت ساخت و سکونت فروشنده واقعی بازدید = خرید ۱۰۰ درصد گروه مهندسین املاک الماس کارشناس تخصصی منطقه در امور برج.آپارتمان پنت هاوس .ویلایی . مستغلات معروفی : ۰۹۱۲۲۷۵۲۲۵۷
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه