۷۰۰ متر باغچه ،در منطقه گردشگری فیروزبهرام
تماس
محل شهرک طالقانی - تهران
قیمت
875,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,250,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
700 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۳۲بردر۲۲عرض ، با درختان میوه ، دو طرف محصور شده ، دسترسی محلی عالی ، تا نزدیک زمین آسفالت شده ، بر خیابان ۸ متری ، حق آبه هفتگی از چاه شخصی ، سند مادر ششدانگ ، انشعابات آب و برق و گاز تا جلوی زمین آمده ،
گزارش مشکل آگهی
۷۰۰ متر باغچه ،در منطقه گردشگری فیروزبهرام
محل شهرک طالقانی - تهران
قیمت
875,000,000 تومان
متراژ‌
700 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۳۲بردر۲۲عرض ، با درختان میوه ، دو طرف محصور شده ، دسترسی محلی عالی ، تا نزدیک زمین آسفالت شده ، بر خیابان ۸ متری ، حق آبه هفتگی از چاه شخصی ، سند مادر ششدانگ ، انشعابات آب و برق و گاز تا جلوی زمین آمده ،
گزارش مشکل آگهی