۸۰۰متر امتیاز باغچه کارکنان شهرداری
تماس
محل تهرانسر - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
800 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
فروش امتیاز باغچه ۸۰۰مترپروژه بهاران متعلق به کارکنان شهرداری گلستان متری۲۱۰هزارتومان بصورت اقساط ۴قسط که قسط اول آن به مبلغ۳۵م پرداخت شده وقسط دوم آن ۵۵م میباشد که سررسید شده وقسط سوم ۵۵م دوماه دیگر والباقی موقع سندوتحویل میباشد این مجموعه باغچه بصورت درختکاری ۱۱نوع میوه به انتخاب اعضا بالوله کشی آبیاری قطره ای وفنس وبرق ونگهبانی۲۴ساعته وباغبان میباشد درحال حاضر قطعات با نقشه مشخص شده و درحال انتخاب درخت ۱۱نوع به انتخاب میباشد دفترچه قرار داد آماده شده ودرپایان اقساط سند تکبرگ باشماره قطعه وتمام تعهدات تعاونی باغچه تحویل میگردد از لحاظ دسترسی وموقعیت بسیار عالی واز لحاظ قطعه بهترین قطعه واز لحاظ سرمایه گذاری سود آورمیباشد قیمت امتیاز بصورت جداگانه ومناسب فقط تماس پاسخگو هستم یاحق
گزارش مشکل آگهی
۸۰۰متر امتیاز باغچه کارکنان شهرداری
محل تهرانسر - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
800 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
فروش امتیاز باغچه ۸۰۰مترپروژه بهاران متعلق به کارکنان شهرداری گلستان متری۲۱۰هزارتومان بصورت اقساط ۴قسط که قسط اول آن به مبلغ۳۵م پرداخت شده وقسط دوم آن ۵۵م میباشد که سررسید شده وقسط سوم ۵۵م دوماه دیگر والباقی موقع سندوتحویل میباشد این مجموعه باغچه بصورت درختکاری ۱۱نوع میوه به انتخاب اعضا بالوله کشی آبیاری قطره ای وفنس وبرق ونگهبانی۲۴ساعته وباغبان میباشد درحال حاضر قطعات با نقشه مشخص شده و درحال انتخاب درخت ۱۱نوع به انتخاب میباشد دفترچه قرار داد آماده شده ودرپایان اقساط سند تکبرگ باشماره قطعه وتمام تعهدات تعاونی باغچه تحویل میگردد از لحاظ دسترسی وموقعیت بسیار عالی واز لحاظ قطعه بهترین قطعه واز لحاظ سرمایه گذاری سود آورمیباشد قیمت امتیاز بصورت جداگانه ومناسب فقط تماس پاسخگو هستم یاحق
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه