۸۰۰ متر زمین خالی رزکان شهریار
تماس
محل شهریار - تهران
قیمت
400,000,000 تومان
قیمت هر متر
500,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
800 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
سلام یک قطعه زمین به مساحت ۸۰۰ متر مربع واقع در شهریار.میدان نماز.شهرک رزکان.خیابان گلستان. مشاء از سند مادر تفکیک شده و قابلیت اخذ تک برگ منگوله دار. نزدیک آسفالت در محدوده ویلا سازی شده. بدون انشعابات ولی بالاسره ملک همه چی هست. کلا قواره های مشابه و همجوار باغ ویلا سازی شده و انشعابات اخذشده است. قیمت یک کلام بدون یک ریال چونه ۴۰۰ میلیون تومان معادل متری ۵۰۰ هزار تومان که واقعا خوب گذاشتم و جای چونه نداره، از لحاظ صرفه اقتصادی اینکاره ها در جریانن ک چ ملکیه، دقیقا هم قواره بقلی با حدودا ۲۰۰ تومن هزینه کردن برای همین زمین خالی ۱ملیاردو ۲۰۰ و خورده معامله کرده چون موقعیت مکانیش بی نظیره پس خواهشا، شرفا، ناموسا، خریدار واقعی تماس بگیره و جهت کنجکاوی تماس نگیرید نگیرید نگیرید.
گزارش مشکل آگهی
۸۰۰ متر زمین خالی رزکان شهریار
محل شهریار - تهران
قیمت
400,000,000 تومان
متراژ‌
800 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
سلام یک قطعه زمین به مساحت ۸۰۰ متر مربع واقع در شهریار.میدان نماز.شهرک رزکان.خیابان گلستان. مشاء از سند مادر تفکیک شده و قابلیت اخذ تک برگ منگوله دار. نزدیک آسفالت در محدوده ویلا سازی شده. بدون انشعابات ولی بالاسره ملک همه چی هست. کلا قواره های مشابه و همجوار باغ ویلا سازی شده و انشعابات اخذشده است. قیمت یک کلام بدون یک ریال چونه ۴۰۰ میلیون تومان معادل متری ۵۰۰ هزار تومان که واقعا خوب گذاشتم و جای چونه نداره، از لحاظ صرفه اقتصادی اینکاره ها در جریانن ک چ ملکیه، دقیقا هم قواره بقلی با حدودا ۲۰۰ تومن هزینه کردن برای همین زمین خالی ۱ملیاردو ۲۰۰ و خورده معامله کرده چون موقعیت مکانیش بی نظیره پس خواهشا، شرفا، ناموسا، خریدار واقعی تماس بگیره و جهت کنجکاوی تماس نگیرید نگیرید نگیرید.
گزارش مشکل آگهی