۸۵متری سالن پرده‌خور جنت‌آباد
تماس
محل جنت آباد مرکزی - تهران
قیمت
1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
11,764,706 تومان
وام ندارد
متراژ‌
85 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1385
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
۸۵متری سالن پرده‌خور یک میلیاردی زیر قیمت خاورمیانه $بر فراز رویاهایتان بتازید!$ فراز ۰۹۳۵۹۳۷۳۱۳۸ ۴۴۸۵۷۶۱۵ داخلی ۱۲۴
گزارش مشکل آگهی
۸۵متری سالن پرده‌خور جنت‌آباد
۸۵متری سالن پرده‌خور جنت‌آباد
محل جنت آباد مرکزی - تهران
قیمت
1,000,000,000 تومان
متراژ‌
85 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1385
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
۸۵متری سالن پرده‌خور یک میلیاردی زیر قیمت خاورمیانه $بر فراز رویاهایتان بتازید!$ فراز ۰۹۳۵۹۳۷۳۱۳۸ ۴۴۸۵۷۶۱۵ داخلی ۱۲۴
گزارش مشکل آگهی