۸۶ متری فشم
تماس
محل فشم - تهران
قیمت
516,000,000 تومان
قیمت هر متر
6,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
86 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
فشم روستای روته یک واحد ۸۶متری درحال ساخت طبقه اول بفروش میرسد.. تحویل اخر برج ۶
گزارش مشکل آگهی
۸۶ متری فشم
محل فشم - تهران
قیمت
516,000,000 تومان
متراژ‌
86 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
فشم روستای روته یک واحد ۸۶متری درحال ساخت طبقه اول بفروش میرسد.. تحویل اخر برج ۶
گزارش مشکل آگهی