۸۷ کرمان فول
تماس
محل مجیدیه - تهران
قیمت
1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر
14,942,529 تومان
وام ندارد
متراژ‌
87 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1397
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
فول متری ۱۴۹۰۰ هم امضا میشه مشاور کلاته
گزارش مشکل آگهی
۸۷ کرمان فول
۸۷ کرمان فول
محل مجیدیه - تهران
قیمت
1,300,000,000 تومان
متراژ‌
87 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1397
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
فول متری ۱۴۹۰۰ هم امضا میشه مشاور کلاته
گزارش مشکل آگهی