۹۲۵ متر
تماس
محل شهریار - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
925 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۲۱۲۰ متراژ کل ملک دوکله بحر اصلی جاده شهریار ملارد روبروی میوه تره بار مرکزی شهریار کوچه اول شفق ۱۵ متری اول قطعه ۲۴۵ متراژ زمین ۹۲۵ متر پشت قواره ملک محسوب میشود از داخل خ ۱۵ متری با بحر ۳۰ متر از زمینهای دولتشاهی میباشد اب لوله کشی و ابیاری قطرهای و برق مصرفی میباشد و دارای نهال ۲ ساله و ۴ ساله انواع درخت میوه . سند توسط بنیاد مستضعفان ( تشکیل پرونده انجام شده )
۹۲۵ متر
۹۲۵ متر۹۲۵ متر
محل شهریار - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
925 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۲۱۲۰ متراژ کل ملک دوکله بحر اصلی جاده شهریار ملارد روبروی میوه تره بار مرکزی شهریار کوچه اول شفق ۱۵ متری اول قطعه ۲۴۵ متراژ زمین ۹۲۵ متر پشت قواره ملک محسوب میشود از داخل خ ۱۵ متری با بحر ۳۰ متر از زمینهای دولتشاهی میباشد اب لوله کشی و ابیاری قطرهای و برق مصرفی میباشد و دارای نهال ۲ ساله و ۴ ساله انواع درخت میوه . سند توسط بنیاد مستضعفان ( تشکیل پرونده انجام شده )
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه