1000متر زمین کشاورزی، شریف آباد
تماس
محل تهرانپارس شرقی - تهران
قیمت
70,000,000 تومان
قیمت هر متر
70,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
1000 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۱۰۰۰ متر زمین زراعی در بهترین منطقه شریف آباد ورامین به علت نیاز مالی فوری فروشی فقط متری ۷۰۰۰۰ تومان
گزارش مشکل آگهی
1000متر زمین کشاورزی، شریف آباد
محل تهرانپارس شرقی - تهران
قیمت
70,000,000 تومان
متراژ‌
1000 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۱۰۰۰ متر زمین زراعی در بهترین منطقه شریف آباد ورامین به علت نیاز مالی فوری فروشی فقط متری ۷۰۰۰۰ تومان
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه