114 متر زمين در بافت مسكوني
تماس
محل رباط کریم - تهران
قیمت
95,000,000 تومان
قیمت هر متر
833,333 تومان
وام ندارد
متراژ‌
114 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
مساحت زمين ١١٤ متري و ١٤٠ متري واقع در بافت مسكوني جواز دار قطعه ١١٤ متري بر خيابان اصلي ١٤٠متريداخل كوچه
گزارش مشکل آگهی
114 متر زمين در بافت مسكوني
محل رباط کریم - تهران
قیمت
95,000,000 تومان
متراژ‌
114 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
مساحت زمين ١١٤ متري و ١٤٠ متري واقع در بافت مسكوني جواز دار قطعه ١١٤ متري بر خيابان اصلي ١٤٠متريداخل كوچه
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه