12 متر مغازه تجاری ( امام زاده حسن .سید جوادی )
تماس
محل امام زاده حسن - تهران
قیمت
300,000,000 تومان
قیمت هر متر
25,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
12 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1378
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
12 متر مغازه تجاری ( امام زاده حسن .سید جوادی ) بر 4 متر ارتفاع 3 متر دارای برق . تلفن . کولر مرکزی جواز و پروانه کسب قفسه بندی شده . 2 عدد اتاق پرو موقعیت عالی در یکی از شلوغ ترین کوچه های امام زاده حسن (کوچه سیدجوادی .پاساژ پردیس ) معروفی : 09122752257
گزارش مشکل آگهی
12 متر مغازه تجاری ( امام زاده حسن .سید جوادی )
محل امام زاده حسن - تهران
قیمت
300,000,000 تومان
متراژ‌
12 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1378
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
12 متر مغازه تجاری ( امام زاده حسن .سید جوادی ) بر 4 متر ارتفاع 3 متر دارای برق . تلفن . کولر مرکزی جواز و پروانه کسب قفسه بندی شده . 2 عدد اتاق پرو موقعیت عالی در یکی از شلوغ ترین کوچه های امام زاده حسن (کوچه سیدجوادی .پاساژ پردیس ) معروفی : 09122752257
گزارش مشکل آگهی