125 متر 16 متری، مجیدیه جنوبی نور و نقشه عالی
تماس
محل مجیدیه جنوبی - تهران
قیمت
1,580,000,000 تومان
قیمت هر متر
12,640,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
125 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1397
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
120 متر 16 متری، مجیدیه جنوبی نور و نقشه عالی فقط خریدار واقعی برای بازدید از 48 ساعت قبل باید هماهنگ شود. خریدار واقعی
گزارش مشکل آگهی
125 متر 16 متری، مجیدیه جنوبی نور و نقشه عالی
محل مجیدیه جنوبی - تهران
قیمت
1,580,000,000 تومان
متراژ‌
125 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1397
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
120 متر 16 متری، مجیدیه جنوبی نور و نقشه عالی فقط خریدار واقعی برای بازدید از 48 ساعت قبل باید هماهنگ شود. خریدار واقعی
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه