16000متر زمین
تماس
محل رباط کریم - تهران
قیمت
3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر
200,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
16000 متر مربع
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
16000متر زمین سند دار با موقعیت به شکل L (ال انگلیسی ) که کل زمین بحر خیابان می باشد و درحال پیشر`فت سریعِ است دسترسی به کلیه انشعابات بدلیل مشکل مالی متری 200تومن تخفیف جزئی پای معامله آدرس : کیلومتر 50رباط کریم به طرف ساوه شهر مامونیه ملک در مامونیه میباشد و فاصله ی کمی تا شهر صنعتی نیز دارد *بازدید=معامله* تلفن تماس جهت بازدید: 09109363638
گزارش مشکل آگهی
16000متر زمین
محل رباط کریم - تهران
قیمت
3,200,000,000 تومان
متراژ‌
16000 متر مربع
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
16000متر زمین سند دار با موقعیت به شکل L (ال انگلیسی ) که کل زمین بحر خیابان می باشد و درحال پیشر`فت سریعِ است دسترسی به کلیه انشعابات بدلیل مشکل مالی متری 200تومن تخفیف جزئی پای معامله آدرس : کیلومتر 50رباط کریم به طرف ساوه شهر مامونیه ملک در مامونیه میباشد و فاصله ی کمی تا شهر صنعتی نیز دارد *بازدید=معامله* تلفن تماس جهت بازدید: 09109363638
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه