220 متر زمین در سادات محله برخیابان اصلی
تماس
محل رودهن - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
220 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
در بهترین موقعیت مناسب برای ساخت بر خیابان اصلی سادات محله خیابان اسفالت. 220متر دید عالی. اصلاعات=تماس
گزارش مشکل آگهی
220 متر زمین در سادات محله برخیابان اصلی
محل رودهن - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
220 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
در بهترین موقعیت مناسب برای ساخت بر خیابان اصلی سادات محله خیابان اسفالت. 220متر دید عالی. اصلاعات=تماس
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه