228 متر بر12 شادمان با توجیه اقتصادی
تماس
محل شادمان - تهران
قیمت
5,700,000,000 تومان
قیمت هر متر
25,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
228 متر مربع
خواب 4
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
آنلاین جودو نبش 710 متر بنای مفید نوساز منطقه20 میلیون انالیز شده با توجیه اقتصادی بالا مشاور و کارشناس امور ملکی و مدیر قرار داد شما فیضی 09121791912 قیمت کل: ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
گزارش مشکل آگهی
228 متر بر12 شادمان با توجیه اقتصادی
محل شادمان - تهران
قیمت
5,700,000,000 تومان
متراژ‌
228 متر مربع
خواب 4
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
آنلاین جودو نبش 710 متر بنای مفید نوساز منطقه20 میلیون انالیز شده با توجیه اقتصادی بالا مشاور و کارشناس امور ملکی و مدیر قرار داد شما فیضی 09121791912 قیمت کل: ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
گزارش مشکل آگهی