241 متر کلنگی بر10گذر10دوطبقه115متری3خواب
تماس
محل جنت آباد مرکزی - تهران
قیمت
9,519,500,000 تومان
قیمت هر متر
39,500,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
241 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری مستغلات
فرعی دنج کوچه ساکت وارام بازدید کنید خریدید املاک زارع
گزارش مشکل آگهی
241 متر کلنگی بر10گذر10دوطبقه115متری3خواب
محل جنت آباد مرکزی - تهران
قیمت
9,519,500,000 تومان
متراژ‌
241 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری مستغلات
فرعی دنج کوچه ساکت وارام بازدید کنید خریدید املاک زارع
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه