300متر کلنگی. شمال مرزداران
تماس
محل مرزداران - شهرک آزمایش - تهران
قیمت
16,500,000,000 تومان
قیمت هر متر
55,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
300 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
300متر کلنگی بر 10 شمال مرزداران فروشی یکجا قیمت متری 55میلیون البرزهای فرد مشاور منطقه اصغرنژاد
گزارش مشکل آگهی
300متر کلنگی. شمال مرزداران
محل مرزداران - شهرک آزمایش - تهران
قیمت
16,500,000,000 تومان
متراژ‌
300 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
300متر کلنگی بر 10 شمال مرزداران فروشی یکجا قیمت متری 55میلیون البرزهای فرد مشاور منطقه اصغرنژاد
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه