32 متر کف + 16 متر بالکن(دو دهنه) نزدیک میدان حر
تماس
محل حسن آباد - تهران
قیمت
3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
75,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
40 متر مربع
سال ساخت 1375
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
32 متر کف + 16 متر بالکن(در دو دهنه) 7 متر بر فروش سرقفلی با امکانات آب - برق - گاز
گزارش مشکل آگهی
32 متر کف + 16 متر بالکن(دو دهنه) نزدیک میدان حر
محل حسن آباد - تهران
قیمت
3,000,000,000 تومان
متراژ‌
40 متر مربع
سال ساخت 1375
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
32 متر کف + 16 متر بالکن(در دو دهنه) 7 متر بر فروش سرقفلی با امکانات آب - برق - گاز
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه