335 متر زمین باجوازساخت واسکلت بتنی اجراشده در۷طبقه
تماس
محل شمیران نو - تهران
قیمت
6,500,000,000 تومان
قیمت هر متر
19,402,985 تومان
وام ندارد
متراژ‌
335 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1397
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
ملک شمالی بابر۱۲متر وزمین ۳۳۵ متری ومتراژکل ۱۵۰۰ متر با اسکلت بتنی اجراشده کامل در۷ طبقه شامل ۱۰ واحد ۹۰ متری و۲ طبقه پارکینگ
گزارش مشکل آگهی
335 متر زمین باجوازساخت واسکلت بتنی اجراشده در۷طبقه
335 متر زمین باجوازساخت واسکلت بتنی اجراشده در۷طبقه335 متر زمین باجوازساخت واسکلت بتنی اجراشده در۷طبقه335 متر زمین باجوازساخت واسکلت بتنی اجراشده در۷طبقه335 متر زمین باجوازساخت واسکلت بتنی اجراشده در۷طبقه335 متر زمین باجوازساخت واسکلت بتنی اجراشده در۷طبقه
محل شمیران نو - تهران
قیمت
6,500,000,000 تومان
متراژ‌
335 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1397
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
ملک شمالی بابر۱۲متر وزمین ۳۳۵ متری ومتراژکل ۱۵۰۰ متر با اسکلت بتنی اجراشده کامل در۷ طبقه شامل ۱۰ واحد ۹۰ متری و۲ طبقه پارکینگ
گزارش مشکل آگهی