40000 متر مرغ دارى ٢٠٠٠٠ تایى گوشتى تمام اتوماتیک
تماس
محل بازار - تهران
قیمت
2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
50,000 تومان
وام دارد
متراژ‌
40000 متر مربع
خواب 5
سال ساخت 1394
نوع آگهی خرید
کاربری صنعتی
مرغدارى ٢٠٠٠٠ تاىى تمام اتوماتیک فول فول.نوساز. سند ٦ دانگ .چاه آب اشامیدنى.برق ٣ فاز.گاز. تانک هوایى.دوربین مدار بسته.انتقال دان.دانخورى بشقابى.ابخورى نیپل. ١٥٠٠ متر محوطه ٤ ى.١٥٠٠ متر سالن.٥٠٠ متر بنا براى انبار و کارگرى.ساختمان دو طبقه.٤هکتار زمین. واقع در ٥٠ کیلومترى اراک.منطقه بدون الودگى و کلیدر هوا.
گزارش مشکل آگهی
40000 متر مرغ دارى ٢٠٠٠٠ تایى گوشتى تمام اتوماتیک
40000 متر مرغ دارى ٢٠٠٠٠ تایى گوشتى تمام اتوماتیک40000 متر مرغ دارى ٢٠٠٠٠ تایى گوشتى تمام اتوماتیک40000 متر مرغ دارى ٢٠٠٠٠ تایى گوشتى تمام اتوماتیک
محل بازار - تهران
قیمت
2,000,000,000 تومان
متراژ‌
40000 متر مربع
خواب 5
سال ساخت 1394
نوع آگهی خرید
کاربری صنعتی
مرغدارى ٢٠٠٠٠ تاىى تمام اتوماتیک فول فول.نوساز. سند ٦ دانگ .چاه آب اشامیدنى.برق ٣ فاز.گاز. تانک هوایى.دوربین مدار بسته.انتقال دان.دانخورى بشقابى.ابخورى نیپل. ١٥٠٠ متر محوطه ٤ ى.١٥٠٠ متر سالن.٥٠٠ متر بنا براى انبار و کارگرى.ساختمان دو طبقه.٤هکتار زمین. واقع در ٥٠ کیلومترى اراک.منطقه بدون الودگى و کلیدر هوا.
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه