42 متر پیروزی
آگهی فوری
تماس
محل پیروزی - تهران
قیمت
420,000,000 تومان
قیمت هر متر
10,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
42 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1387
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
آپارتمان فوق العاده خوش نقشه غرق در نور انباری فوری فروشی تخفیف در قرارداد
گزارش مشکل آگهی
42 متر پیروزی
آگهی فوری
محل پیروزی - تهران
قیمت
420,000,000 تومان
متراژ‌
42 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1387
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
آپارتمان فوق العاده خوش نقشه غرق در نور انباری فوری فروشی تخفیف در قرارداد
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه