50متری با دسترسی عالی - تخلیه - رنگ شده -کلیه امکانات(لطفا مشاورین تماس نگیرن)
تماس
محل تهران پارس - تهران
قیمت
630,000,000 تومان
قیمت هر متر
12,600,000 تومان
وام دارد
متراژ‌
50 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1385
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
پارکینگ -انباری - دسترسی به مترو
گزارش مشکل آگهی
50متری با دسترسی عالی - تخلیه - رنگ شده -کلیه امکانات(لطفا مشاورین تماس نگیرن)
محل تهران پارس - تهران
قیمت
630,000,000 تومان
متراژ‌
50 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1385
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
پارکینگ -انباری - دسترسی به مترو
گزارش مشکل آگهی