50 متری مهر آباد
تماس
محل مهرآباد جنوبی - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
50 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
دارای آسانسور لوله اگو ها ی نما و پیرامون تمام دارای وال پست سقف کنف انباری بسیار خوش نقشه
گزارش مشکل آگهی
50 متری مهر آباد
محل مهرآباد جنوبی - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
50 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
دارای آسانسور لوله اگو ها ی نما و پیرامون تمام دارای وال پست سقف کنف انباری بسیار خوش نقشه
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه