500 متر زمین واقع در امامه
تماس
محل فشم - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
500 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
یک قطعه زمین 500متری دو کله واقع و دارکیا امامه معاوضه با اپتیما 2014و 15
گزارش مشکل آگهی
500 متر زمین واقع در امامه
محل فشم - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
500 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
یک قطعه زمین 500متری دو کله واقع و دارکیا امامه معاوضه با اپتیما 2014و 15
گزارش مشکل آگهی