52 متر خوش نقشه طبقه اول با پارکینگ انباری و بالکن و بازسازی شده و بهترین دسترسی جنت آباد مرکزی
تماس
محل جنت‌‌آباد مرکزی - تهران
قیمت
980,000,000 تومان
قیمت هر متر
18,846,154 تومان
وام ندارد
متراژ‌
52 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1375
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
بسیار خوش نقشه بدون ذره ای فضای پرت بازسازی شده پر نور که در عکس ها قابل مشاهده است . دارای دو بالکن ال مانند که یک بالن مسقف شده و به عنوان اتاق بازی کودک مورد استفاده قرار می گیرید (حدود 6 متر علاوه بر 52 متر ، به عنوان یک اتاق به فضای آپارتمان افزوده است و یک بالکن 5 متری دیگر.) دسترسی بسیار نزدیک به بازار بهاره و دسترسی بسیار آسان به وسایل نقلیه عمومی طبقه اول با تمام امکانات و کم واحد در 4 طبقه دو واحدی(کلا 8 واحد) بدون هزینه آماده سکونت مزیت ویژه آماده مشارکت در ساخت با ساختمان های مجاور و ارتقای متراژ و نوسازی بنا و یا فروش کلی با قیمتی بالاتر. قیمت نهصد و هشتاد تومن
گزارش مشکل آگهی
52 متر خوش نقشه طبقه اول با پارکینگ انباری و بالکن و بازسازی شده و بهترین دسترسی جنت آباد مرکزی
52 متر خوش نقشه طبقه اول با پارکینگ انباری و بالکن و بازسازی شده و بهترین دسترسی جنت آباد مرکزی52 متر خوش نقشه طبقه اول با پارکینگ انباری و بالکن و بازسازی شده و بهترین دسترسی جنت آباد مرکزی52 متر خوش نقشه طبقه اول با پارکینگ انباری و بالکن و بازسازی شده و بهترین دسترسی جنت آباد مرکزی52 متر خوش نقشه طبقه اول با پارکینگ انباری و بالکن و بازسازی شده و بهترین دسترسی جنت آباد مرکزی52 متر خوش نقشه طبقه اول با پارکینگ انباری و بالکن و بازسازی شده و بهترین دسترسی جنت آباد مرکزی52 متر خوش نقشه طبقه اول با پارکینگ انباری و بالکن و بازسازی شده و بهترین دسترسی جنت آباد مرکزی52 متر خوش نقشه طبقه اول با پارکینگ انباری و بالکن و بازسازی شده و بهترین دسترسی جنت آباد مرکزی52 متر خوش نقشه طبقه اول با پارکینگ انباری و بالکن و بازسازی شده و بهترین دسترسی جنت آباد مرکزی52 متر خوش نقشه طبقه اول با پارکینگ انباری و بالکن و بازسازی شده و بهترین دسترسی جنت آباد مرکزی52 متر خوش نقشه طبقه اول با پارکینگ انباری و بالکن و بازسازی شده و بهترین دسترسی جنت آباد مرکزی52 متر خوش نقشه طبقه اول با پارکینگ انباری و بالکن و بازسازی شده و بهترین دسترسی جنت آباد مرکزی52 متر خوش نقشه طبقه اول با پارکینگ انباری و بالکن و بازسازی شده و بهترین دسترسی جنت آباد مرکزی
محل جنت‌‌آباد مرکزی - تهران
قیمت
980,000,000 تومان
متراژ‌
52 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1375
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
بسیار خوش نقشه بدون ذره ای فضای پرت بازسازی شده پر نور که در عکس ها قابل مشاهده است . دارای دو بالکن ال مانند که یک بالن مسقف شده و به عنوان اتاق بازی کودک مورد استفاده قرار می گیرید (حدود 6 متر علاوه بر 52 متر ، به عنوان یک اتاق به فضای آپارتمان افزوده است و یک بالکن 5 متری دیگر.) دسترسی بسیار نزدیک به بازار بهاره و دسترسی بسیار آسان به وسایل نقلیه عمومی طبقه اول با تمام امکانات و کم واحد در 4 طبقه دو واحدی(کلا 8 واحد) بدون هزینه آماده سکونت مزیت ویژه آماده مشارکت در ساخت با ساختمان های مجاور و ارتقای متراژ و نوسازی بنا و یا فروش کلی با قیمتی بالاتر. قیمت نهصد و هشتاد تومن
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه