57 متر مرزداران
تماس
محل مرزداران - شهرک آزمایش - تهران
قیمت
1,150,000,000 تومان
قیمت هر متر
20,175,439 تومان
وام ندارد
متراژ‌
57 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1385
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
مرزداران - ناهید 57 متر . تک خوابه . فول امکانات . بازسازی شده . کمیس پرداختی به مشاور : 1 درصد
گزارش مشکل آگهی
57 متر مرزداران
57 متر مرزداران
محل مرزداران - شهرک آزمایش - تهران
قیمت
1,150,000,000 تومان
متراژ‌
57 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1385
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
مرزداران - ناهید 57 متر . تک خوابه . فول امکانات . بازسازی شده . کمیس پرداختی به مشاور : 1 درصد
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه