7400 متر زمین کشاورزی مناسب گلخانه
تماس
محل پاکدشت - تهران
قیمت
1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر
175,676 تومان
وام ندارد
متراژ‌
7400 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
7400 مترمربع زمین با کاربری کشاورزی مناسب احداث گلخانه، - برق سه فاز 32 آمپر - 3 ساعت حق آبه از روستا (هر 12 روز) - استخر بتونی 300 متر مکعب ظرفیت - فنس کشی شده - جوی آب بتونی تمام مسیر - کمتر از 45 دقیقه فاصله تا تهران - امکان دریافت انشعاب گاز -سند مشاع منگوله دار
گزارش مشکل آگهی
7400 متر زمین کشاورزی مناسب گلخانه
7400 متر زمین کشاورزی مناسب گلخانه7400 متر زمین کشاورزی مناسب گلخانه
محل پاکدشت - تهران
قیمت
1,300,000,000 تومان
متراژ‌
7400 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
7400 مترمربع زمین با کاربری کشاورزی مناسب احداث گلخانه، - برق سه فاز 32 آمپر - 3 ساعت حق آبه از روستا (هر 12 روز) - استخر بتونی 300 متر مکعب ظرفیت - فنس کشی شده - جوی آب بتونی تمام مسیر - کمتر از 45 دقیقه فاصله تا تهران - امکان دریافت انشعاب گاز -سند مشاع منگوله دار
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه