80 متری نوساز و کلید نخورده فول
تماس
محل حسن آباد - تهران
قیمت
4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر
56,250,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
80 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
تمامی امکانات از قبیل اسانسور و پارکینگ را دارد . کوچه ارام و خلوت . به دلیل تعجیل صاحبخانه تخفیف خوبی داده میشود .
گزارش مشکل آگهی
80 متری نوساز و کلید نخورده فول
محل حسن آباد - تهران
قیمت
4,500,000,000 تومان
متراژ‌
80 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
تمامی امکانات از قبیل اسانسور و پارکینگ را دارد . کوچه ارام و خلوت . به دلیل تعجیل صاحبخانه تخفیف خوبی داده میشود .
گزارش مشکل آگهی