82 متر آپارتمان
تماس
محل دروازه شمیران - تهران
قیمت
1,388,000,000 تومان
قیمت هر متر
16,926,829 تومان
وام ندارد
متراژ‌
82 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
نمای ساختمان وراهروهاتمام سنگ،درب پارکینگ دارای ریموت ومحوطه پارکینگ وحیاط تمام سنگ ونمای بسیارعالی دارد ،کابینت هابانظرشخصی وازجنس هائی گلاس،صفحه کورین وسرویس حمام جداازدستشوئی میباشدساختمان دارای5طبقه2واحدی وهمسایگان بسیارمحترم ساکن میباشند.لطفافقط باتماس تلفنی پاسخ داده خواهدشد،موردتعویض باآپارتمان حدود110مترضمناآپارتمان درحال حاضرتخلیه میباشد.
گزارش مشکل آگهی
82 متر آپارتمان
82 متر آپارتمان82 متر آپارتمان82 متر آپارتمان82 متر آپارتمان82 متر آپارتمان82 متر آپارتمان
محل دروازه شمیران - تهران
قیمت
1,388,000,000 تومان
متراژ‌
82 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
نمای ساختمان وراهروهاتمام سنگ،درب پارکینگ دارای ریموت ومحوطه پارکینگ وحیاط تمام سنگ ونمای بسیارعالی دارد ،کابینت هابانظرشخصی وازجنس هائی گلاس،صفحه کورین وسرویس حمام جداازدستشوئی میباشدساختمان دارای5طبقه2واحدی وهمسایگان بسیارمحترم ساکن میباشند.لطفافقط باتماس تلفنی پاسخ داده خواهدشد،موردتعویض باآپارتمان حدود110مترضمناآپارتمان درحال حاضرتخلیه میباشد.
گزارش مشکل آگهی