85 متر پردیس
تماس
محل پردیس - تهران
قیمت
260,000,000 تومان
قیمت هر متر
3,058,824 تومان
وام ندارد
متراژ‌
85 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
فاز ۹ بتن نما مریم ۳ واحد یک طبقه اول شمال غربی کلید تحویل - خام کنتور گاز وصل شده کنتور آب وصل شده ۳۸ عدد قسط پرداخت شده بلوک ساکن دارد املاک فراسازان پردیس فاز ۲ محله ۱ ، مجتمع تجاری بهارستان ، طبقه اول ، واحد ۱۱۰ اسکندری : 09125014302
گزارش مشکل آگهی
85 متر پردیس
محل پردیس - تهران
قیمت
260,000,000 تومان
متراژ‌
85 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
فاز ۹ بتن نما مریم ۳ واحد یک طبقه اول شمال غربی کلید تحویل - خام کنتور گاز وصل شده کنتور آب وصل شده ۳۸ عدد قسط پرداخت شده بلوک ساکن دارد املاک فراسازان پردیس فاز ۲ محله ۱ ، مجتمع تجاری بهارستان ، طبقه اول ، واحد ۱۱۰ اسکندری : 09125014302
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه