98 متري فاز 8 پرديس
تماس
محل پردیس - تهران
قیمت
500,000,000 تومان
قیمت هر متر
5,102,041 تومان
وام دارد
متراژ‌
98 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
يك واحد مسكوني در مسكن مهر پرديس فاز 8 دره بهشت در پروژه ترازسازان (آبادبوم پارس) زون b بلوك 534-2-1 در طبقه سوم براي فروش موجود مي باشد. زمان تحويل آن هنوز مشخص نيست. تمام مبلغ آن پرداخت شده و سند 5 برگي آن نيز گرفته شده فقط مشتري تماس بگيرد براي فروش قيمت مقطوع ميباشد.
گزارش مشکل آگهی
98 متري فاز 8 پرديس
محل پردیس - تهران
قیمت
500,000,000 تومان
متراژ‌
98 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
يك واحد مسكوني در مسكن مهر پرديس فاز 8 دره بهشت در پروژه ترازسازان (آبادبوم پارس) زون b بلوك 534-2-1 در طبقه سوم براي فروش موجود مي باشد. زمان تحويل آن هنوز مشخص نيست. تمام مبلغ آن پرداخت شده و سند 5 برگي آن نيز گرفته شده فقط مشتري تماس بگيرد براي فروش قيمت مقطوع ميباشد.
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه