هزارو یک متر صد در صد تجاری
تماس
محل ابوطالب - مشهد
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
1001 متر مربع
خواب 5
سال ساخت 1360
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
هزارو یک متر صددرصد تجاری داعم حاشیه خیابان اصلی سند شش دنگ ملکی اماده انتقال با موقیت عالی
گزارش مشکل آگهی
هزارو یک متر صد در صد تجاری
محل ابوطالب - مشهد
قیمت
1 تومان
متراژ‌
1001 متر مربع
خواب 5
سال ساخت 1360
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
هزارو یک متر صددرصد تجاری داعم حاشیه خیابان اصلی سند شش دنگ ملکی اماده انتقال با موقیت عالی
گزارش مشکل آگهی