گاودارى پروارى صد راسى
تماس
محل گرمسار - سمنان
قیمت
2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر
142,045 تومان
وام ندارد
متراژ‌
17600 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1396
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
زمین به مساحت ١٧٦٠٠ متر فنس کشى شده داراى اب برق سه فاز وگاز کشى تا سر زمین ٢٤٠٠ متر داخل که روى سیم خاردار سه رشته کامل کشیده شده و مجهز به دوربین مدار بسته میباشد یک اسخر ٧در ١٥ کشاورزى به ارتفاع دو متر و ٧٠٠ نهال پسته دو ساله اماده پیوند انبار به مساحت ٥٠٠ متر مربع به ارتفاع ٦ متر و یک سوییت ٣٥ مترى اربابى ویک استخر سه در شش به ارتفاع دو متر داخ گاودارى و دو بهار بند بزرگ که داخل هر کدام مخصوص ٥٠ راس گوساله میباشد دستگاه علوفه خوردکن و اسیاب سه فاز و بیستویک عدد گوساله و نودو نه عدد گوسفند و نه عدد بزویک دستگاه نیسان ٩٦ در حد با بیمه کامل و چهار سگ اموزش دیده وعلوفه به مقدار لازم تا پایان دوره پروارى و سیلو جهت انبار ذرت این مجموعه کلا دو میلیاردو پانصد میلیون میباشد تخفیف پاى معامله ممنون از برنامه
گزارش مشکل آگهی
گاودارى پروارى صد راسى
محل گرمسار - سمنان
قیمت
2,500,000,000 تومان
متراژ‌
17600 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1396
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
زمین به مساحت ١٧٦٠٠ متر فنس کشى شده داراى اب برق سه فاز وگاز کشى تا سر زمین ٢٤٠٠ متر داخل که روى سیم خاردار سه رشته کامل کشیده شده و مجهز به دوربین مدار بسته میباشد یک اسخر ٧در ١٥ کشاورزى به ارتفاع دو متر و ٧٠٠ نهال پسته دو ساله اماده پیوند انبار به مساحت ٥٠٠ متر مربع به ارتفاع ٦ متر و یک سوییت ٣٥ مترى اربابى ویک استخر سه در شش به ارتفاع دو متر داخ گاودارى و دو بهار بند بزرگ که داخل هر کدام مخصوص ٥٠ راس گوساله میباشد دستگاه علوفه خوردکن و اسیاب سه فاز و بیستویک عدد گوساله و نودو نه عدد گوسفند و نه عدد بزویک دستگاه نیسان ٩٦ در حد با بیمه کامل و چهار سگ اموزش دیده وعلوفه به مقدار لازم تا پایان دوره پروارى و سیلو جهت انبار ذرت این مجموعه کلا دو میلیاردو پانصد میلیون میباشد تخفیف پاى معامله ممنون از برنامه
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه