90 هکتار زمین کشاورزی با تمام امکانات
تماس
محل قزوین - قزوین
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
870000 متر مربع
سال ساخت 1390
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
زمین کشاورزی تقریبا90 هکتار سند تک برگی کد دار درحال حاضر 15هکتار یونچه 30هکتار ذرت زیرکشت وچهار هکتار پسته سه ساله پیوند شده سه هکتار بادام اجیلی سه ساله وکل زمینه مکانیزه بهر جاده اصلی ملک کاملا شخصی دورمزرعه محصور می باشد که بهترین امتیاز است. چاه اب دوحلقه ۸اینچ و۲ اینچ وحق اب از کانال که به دلیل اب فراوان تمام مزرعه زیرکشت می باشد. دامداری با کلیه اداوات وتعداد تقریبی ۵۰۰ راس دام با جواز شیری تاسیسات دوهکتار با بیش از ۸هزار متر مسقف وادوات کامل کشاورزی. لازم به توضیح ملک مورد در قزوین قراردارد و متعلق به شرکت می باشد. تلفن تماس 02833325538 09120602242
گزارش مشکل آگهی
90 هکتار زمین کشاورزی با تمام امکانات
محل قزوین - قزوین
قیمت
1 تومان
متراژ‌
870000 متر مربع
سال ساخت 1390
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
زمین کشاورزی تقریبا90 هکتار سند تک برگی کد دار درحال حاضر 15هکتار یونچه 30هکتار ذرت زیرکشت وچهار هکتار پسته سه ساله پیوند شده سه هکتار بادام اجیلی سه ساله وکل زمینه مکانیزه بهر جاده اصلی ملک کاملا شخصی دورمزرعه محصور می باشد که بهترین امتیاز است. چاه اب دوحلقه ۸اینچ و۲ اینچ وحق اب از کانال که به دلیل اب فراوان تمام مزرعه زیرکشت می باشد. دامداری با کلیه اداوات وتعداد تقریبی ۵۰۰ راس دام با جواز شیری تاسیسات دوهکتار با بیش از ۸هزار متر مسقف وادوات کامل کشاورزی. لازم به توضیح ملک مورد در قزوین قراردارد و متعلق به شرکت می باشد. تلفن تماس 02833325538 09120602242
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه