زمین در چالوس هچیرود
تماس
محل چالوس - مازندران
قیمت
900,000,000 تومان
قیمت هر متر
3,571,429 تومان
وام ندارد
متراژ‌
252 متر مربع
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
داخل بافت مسکونی آب برق گاز ویو جنگل های نمک آبرود دسترسی راحت به مراکز خرید فاصله تا نمک آبرود ۵ دقیقه نزدیک به آزادراه زیر قیمت منطقه متری ۳/۶۰۰ تخفیف در جلسه قرار داد
گزارش مشکل آگهی
زمین در چالوس هچیرود
زمین در چالوس هچیرود
محل چالوس - مازندران
قیمت
900,000,000 تومان
متراژ‌
252 متر مربع
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
داخل بافت مسکونی آب برق گاز ویو جنگل های نمک آبرود دسترسی راحت به مراکز خرید فاصله تا نمک آبرود ۵ دقیقه نزدیک به آزادراه زیر قیمت منطقه متری ۳/۶۰۰ تخفیف در جلسه قرار داد
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه