فروش فوری زمین
تماس
محل نوشهر - مازندران
قیمت
285,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,900,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
150 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
سند تک برگ، موقعیت مناسب و عالی، تجاری مسکونی،نوشهر،نیرنگ، نسترن، ابتدای خیابان نسترن، بر خیابان اصلی.
گزارش مشکل آگهی
فروش فوری زمین
فروش فوری زمینفروش فوری زمینفروش فوری زمین
محل نوشهر - مازندران
قیمت
285,000,000 تومان
متراژ‌
150 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
سند تک برگ، موقعیت مناسب و عالی، تجاری مسکونی،نوشهر،نیرنگ، نسترن، ابتدای خیابان نسترن، بر خیابان اصلی.
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه