معاوضه۱۲۴۵مترزمین باماشین واپارتمان
تماس
محل کلاردشت - مازندران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
1245 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
سلام ۱۴۱۳مترزمین بامشاهیات جاده وتفکیک شده۱۲۴۵مترنقشه کشی مهندسی وسندشورایی وسطکشی۶۰هزارمتری نفت دربهترین اب وهواوویوعالی واینده خیلی خوب نزدیک جاده اسفالت ودارای اب برق وگازودرنزدیکی بافت قابل معاوضه باماشین های وارداتی واپارتمان درپردیس درصورت تمایل تماس وادرس دقیق زمین ومشخصات داده میشودوزمین کاملامسطح بوده وشمادرنظرداشته باشیدکه شهرک نفت ۶۰هزارمتروکشیده وهزینه کشی متری۳۰۰تموم میشه واین زمین اینده ای باپیشرفت خیلی بالایی داردوبااستعلام خودبومی های منطقه قیمت زمین ومتری۳۰۰گذاشتم پایین ترین قیمت باتشکراز.
گزارش مشکل آگهی
معاوضه۱۲۴۵مترزمین باماشین واپارتمان
معاوضه۱۲۴۵مترزمین باماشین واپارتمانمعاوضه۱۲۴۵مترزمین باماشین واپارتمانمعاوضه۱۲۴۵مترزمین باماشین واپارتمان
محل کلاردشت - مازندران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
1245 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
سلام ۱۴۱۳مترزمین بامشاهیات جاده وتفکیک شده۱۲۴۵مترنقشه کشی مهندسی وسندشورایی وسطکشی۶۰هزارمتری نفت دربهترین اب وهواوویوعالی واینده خیلی خوب نزدیک جاده اسفالت ودارای اب برق وگازودرنزدیکی بافت قابل معاوضه باماشین های وارداتی واپارتمان درپردیس درصورت تمایل تماس وادرس دقیق زمین ومشخصات داده میشودوزمین کاملامسطح بوده وشمادرنظرداشته باشیدکه شهرک نفت ۶۰هزارمتروکشیده وهزینه کشی متری۳۰۰تموم میشه واین زمین اینده ای باپیشرفت خیلی بالایی داردوبااستعلام خودبومی های منطقه قیمت زمین ومتری۳۰۰گذاشتم پایین ترین قیمت باتشکراز.
گزارش مشکل آگهی