ملک تجاری
تماس
محل قشم - هرمزگان
قیمت
460,000,000 تومان
قیمت هر متر
12,105,263 تومان
وام ندارد
متراژ‌
38 متر مربع
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
بهترین فرست برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم فروش و یا تهاتر ملک تجاری
گزارش مشکل آگهی
ملک تجاری
محل قشم - هرمزگان
قیمت
460,000,000 تومان
متراژ‌
38 متر مربع
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
بهترین فرست برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم فروش و یا تهاتر ملک تجاری
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه