تهران
زعفرانیه
×
نوع ملک
آگهی فوری

اجاره خانه در زعفرانیه

زعفرانیه ۴۷۰مترویوابدی
زعفرانیه ۴۷۰مترویوابدی
تماس بگیرید
470 متر
-
4 days ago
مشاور
100متری زعفرانیه رهن واجاره
100متری زعفرانیه رهن واجاره
رهن: 150,000,000 تومان
اجاره: 7,000,000 تومان
100 متر
-
5 days ago
مشاور
35متر سوییت تمیز
35متر سوییت تمیز
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 2,500,000 تومان
35 متر
-
5 days ago
مشاور
100متری زعفرانیه رهن واجاره
100متری زعفرانیه رهن واجاره
رهن: 150,000,000 تومان
اجاره: 7,000,000 تومان
100 متر
-
5 days ago
مشاور
140متری زعفرانیه رهن واجاره
140متری زعفرانیه رهن واجاره
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 13,000,000 تومان
140 متر
-
5 days ago
مشاور
٣٨٠متر زعفرانیه نوساز
٣٨٠متر زعفرانیه نوساز
رهن: 3,800,000,000 تومان
رهن کامل
380 متر
-
5 days ago
مشاور
107 متر زعفرانیه
107 متر زعفرانیه
رهن: 150,000,000 تومان
اجاره: 12,000,000 تومان
107 متر
-
7 days ago
املاک رسمی
200متر زعفرانیه
200متر زعفرانیه
رهن: 500,000,000 تومان
اجاره: 15,000,000 تومان
200 متر
-
11 days ago
املاک رسمی
240مترزعفرانیه
240مترزعفرانیه
رهن: 300,000,000 تومان
اجاره: 27,000,000 تومان
240 متر
-
11 days ago
املاک رسمی
200متر زعفرانیه
200متر زعفرانیه
تماس بگیرید
200 متر
-
11 days ago
املاک رسمی
95مترزعفرانیه
95مترزعفرانیه
رهن: 250,000,000 تومان
اجاره: 6,000,000 تومان
95 متر
-
11 days ago
املاک رسمی
200مترزعفرانیه
200مترزعفرانیه
رهن: 700,000,000 تومان
رهن کامل
200 متر
-
11 days ago
املاک رسمی