کد آگهی : A1C2119
محل : تهران , تهران , نارمک
متراژ : ۶۲
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۵,۳۸۷,۰۹۷ تومان
تاریخ : ۱۷:۲۵:۵۱ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2219
محل : تهران , تهران , جنت آباد جنوبی
متراژ : ۱۰۵
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۵,۴۹۵,۲۳۸ تومان
تاریخ : ۱۷:۲۲:۵۵ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2218
محل : تهران , تهران , سازمان برنامه شمالی
متراژ : ۸۵
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۴,۲۳۵,۲۹۴ تومان
تاریخ : ۱۷:۲۲:۳۹ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2215
محل : تهران , تهران , بلوار اندرزگو
متراژ : ۱۲۸
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۷:۲۲:۲۷ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2211
محل : تهران , تهران , قیطریه
متراژ : ۱۰۲
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۷:۲۲:۱۲ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2217
محل : تهران , تهران , گلستان شرقی
متراژ : ۱۰۵
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۴,۰۴۷,۶۱۹ تومان
تاریخ : ۱۷:۱۸:۱۳ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2216
محل : تهران , تهران , گلستان غربی
متراژ : ۱۰۴
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۴,۱۹۲,۳۰۸ تومان
تاریخ : ۱۷:۱۷:۳۷ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2213
محل : تهران , تهران , ولنجک
متراژ : ۲۲۰
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۷:۱۳:۵۸ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2205
محل : تهران , تهران , علم و صنعت
متراژ : ۸۳
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۳,۷۹۵,۱۸۱ تومان
تاریخ : ۱۷:۱۳:۵۰ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2202
محل : تهران , تهران , الهیه
متراژ : ۲۰۰
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۷:۱۳:۴۲ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۱۷۳ | تعداد مطالب : ۱,۷۲۴