کد آگهی : A1C7590
محل : شهرک غرب
متراژ : ۱۱۱
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : توافقی
کد آگهی : A1C7619
محل : توانیر
متراژ : ۱۰۷
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : توافقی

برج های بیمه ۱۱۰ متر سند ...


قیمت : ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C7636
محل : چیتگر
متراژ : ۱۱۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پونک (فکوری) (۸ سال ساخت) ۷۱ ...


قیمت : ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C7638
محل : پونک
متراژ : ۷۱
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C7645
محل : پاسداران
متراژ : ۱۰۵
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : توافقی
کد آگهی : A1C7647
محل : سعادت آباد
متراژ : ۱۵۳
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : توافقی
کد آگهی : A1C7683
محل : تهران , تهران , سعادت آباد
متراژ : ۱۵۳
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۵:۴۴:۴۹ - ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C7684
محل : تهران , تهران , چیتگر
متراژ : ۱۴۵
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۵:۴۴:۳۸ - ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C7685
محل : تهران , تهران , گیشا
متراژ : ۱۶۰
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۵:۴۴:۲۷ - ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C7686
محل : تهران , تهران , تختی
متراژ : ۱۵۲
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۳,۴۲۱,۰۵۳ تومان
تاریخ : ۱۵:۴۴:۱۶ - ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C7688
محل : تهران , اندیشه
متراژ : ۷۰
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۵:۴۴:۰۸ - ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C7689
محل : تهران , تهران , نیاوران
متراژ : ۱۲۷
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۵:۴۳:۴۵ - ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C7682
محل : تهران , تهران , فرمانیه
متراژ : ۱۴۰
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۵:۱۵:۵۲ - ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C7676
محل : تهران , تهران , فرمانیه
متراژ : ۱۶۵
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۴:۵۶:۳۹ - ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C7673
محل : تهران , تهران , دولت
متراژ : ۱۰۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۲:۴۶:۱۸ - ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C7674
محل : تهران , تهران , پونک
متراژ : ۱۳۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۲:۴۵:۵۰ - ۲۷ اسفند ۱۳۹۶