کد آگهی : A1C4375
محل : تهران , پیشوا
متراژ : ۷۲
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۵۲۷,۷۷۸ تومان
تاریخ : ۰۸:۴۷:۰۵ - ۲۹ آبان ۱۳۹۶

فروش خانه

قیمت : ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C4373
محل : تهران , تهران , فرمانیه
متراژ : ۱۵۶۰
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۳۰,۷۶۹,۲۳۱ تومان
تاریخ : ۱۶:۲۵:۴۷ - ۲۸ آبان ۱۳۹۶

آپارتمان با دسترسی عالی

قیمت : ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C4371
محل : تهران , تهران , ظفر
متراژ : ۸۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۲۲:۰۸:۵۷ - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C4368
محل : تهران , تهران , نارمک
متراژ : ۱۴۳
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۶,۹۹۳,۰۰۷ تومان
تاریخ : ۱۹:۱۸:۴۵ - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C4354
محل : تهران , اندیشه
متراژ : ۷۱
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۶۰۵,۶۳۴ تومان
تاریخ : ۱۶:۴۸:۳۴ - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C4359
محل : تهران , تهران , شمشیری
متراژ : ۸۱
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۳,۲۰۹,۸۷۷ تومان
تاریخ : ۱۶:۴۸:۲۴ - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C4357
محل : تهران , تهران , گیشا
متراژ : ۸۸
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۶,۸۱۸,۱۸۲ تومان
تاریخ : ۱۶:۴۷:۵۰ - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C4353
محل : تهران , تهران , شهرآرا
متراژ : ۱۰۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۴۷:۴۷ - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C4349
محل : تهران , تهران , جردن
متراژ : ۱۷۰
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۴۷:۴۱ - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C4361
محل : تهران , تهران , علی آباد
متراژ : ۴۸
تعداد اتاق : ۱
قیمت به متر مربع : ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۴۷:۳۶ - ۲۷ آبان ۱۳۹۶