شهرک غرب ۱۳۰ متر

قیمت : ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A1C5904
محل : تهران , تهران , شهرک غرب
متراژ : ۱۳۰
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۱۱,۹۲۳,۰۷۷ تومان
تاریخ : ۱۸:۵۴:۳۵ - ۲۹ دی ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C5900
محل : تهران , تهران , خزانه
متراژ : ۸۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۳,۱۲۵,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۰۸:۲۲:۴۳ - ۲۹ دی ۱۳۹۶

دروس - بهترین فرعی

قیمت : توافقی
کد آگهی : A1C5891
محل : تهران , تهران , میرداماد
متراژ : ۶۰۰
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۸:۲۴:۴۰ - ۲۸ دی ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C5895
محل : تهران , تهران , میرداماد
متراژ : ۱۱۰
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۸:۲۴:۲۸ - ۲۸ دی ۱۳۹۶

دروس بهترین فرعی۶۰۰

قیمت : توافقی
کد آگهی : A1C5884
محل : تهران , تهران , دروس
متراژ : ۶۰۰
تعداد اتاق : ۱
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۳:۲۹:۵۱ - ۲۸ دی ۱۳۹۶

شریعتی- میرداماد

قیمت : توافقی
کد آگهی : A1C5887
محل : تهران , تهران , میرداماد
متراژ : ۳۴۰
تعداد اتاق : ۱
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۳:۲۹:۳۳ - ۲۸ دی ۱۳۹۶

شریعتی - میرداماد ۸۰

قیمت : توافقی
کد آگهی : A1C5888
محل : تهران , تهران , میرداماد
متراژ : ۸۰
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۳:۲۹:۱۳ - ۲۸ دی ۱۳۹۶

ظفر ۱۹۰

قیمت : توافقی
کد آگهی : A1C5883
محل : تهران , تهران , ظفر
متراژ : ۱۹۰
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۳:۲۸:۳۳ - ۲۸ دی ۱۳۹۶

دولت فرعی خوب

قیمت : توافقی
کد آگهی : A1C5889
محل : تهران , تهران , میرداماد
متراژ : ۱۰۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۳:۲۸:۰۰ - ۲۸ دی ۱۳۹۶

شمال میرداماد - اطلسی

قیمت : توافقی
کد آگهی : A1C5890
محل : تهران , تهران , میرداماد
متراژ : ۱۱۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۳:۲۷:۴۶ - ۲۸ دی ۱۳۹۶