کد آگهی : A1C2164
محل : تهران , تهران , مطهری
متراژ : ۵۶۴
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۳:۵۹:۵۵ - ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C1859
محل : تهران , تهران , شریعتی شمالی
متراژ : ۱۸۰
تعداد اتاق : ۴
قیمت به متر مربع : ۱۰,۲۲۲,۲۲۲ تومان
تاریخ : ۱۴:۵۷:۵۷ - ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2134
محل : تهران , تهران , گاندی
متراژ : ۱۱۵
تعداد اتاق : ۱
قیمت به متر مربع : ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۰۸:۳۸:۱۸ - ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2116
محل : تهران , تهران , رسالت
متراژ : ۲۰۰
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۵:۱۶:۵۲ - ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2087
محل : تهران , تهران , جمهوری
متراژ : ۶۰
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۰۸:۳۸:۳۹ - ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2071
محل : تهران , تهران , میرداماد
متراژ : ۷۲
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۳:۴۷:۰۴ - ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2050
محل : تهران , تهران , هفت تیر
متراژ : ۵۷
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۷,۰۱۷,۵۴۴ تومان
تاریخ : ۱۶:۱۴:۳۳ - ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2046
محل : تهران , تهران , تهرانسر
متراژ : ۱۰۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۱۴:۱۲ - ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2024
محل : تهران , تهران , ونک
متراژ : ۶۸
تعداد اتاق : ۱
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۷:۲۰:۱۹ - ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2004
محل : تهران , تهران , شهرک غرب
متراژ : ۸۲۰
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۷,۳۱۷,۰۷۳ تومان
تاریخ : ۰۹:۲۲:۳۴ - ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۳۰ | تعداد مطالب : ۲۹۹