کد آگهی : A1C4109
محل : تهران , تهران , چیتگر
متراژ : ۱۵۵
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۱,۵۴۸,۳۸۷ تومان
تاریخ : ۰۹:۱۷:۲۱ - ۱۸ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C4019
محل : تهران , تهران , جمشیدیه
متراژ : ۲۴۰
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۴:۳۷:۵۵ - ۱۵ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C3723
محل : تهران , تهران , شهرک صدرا
متراژ : ۱۰۰
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۴:۰۰:۲۴ - ۰۷ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C3174
محل : تهران , رباط کریم
متراژ : ۷۵
تعداد اتاق : ۱
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۵:۴۹:۱۶ - ۲۱ مهر ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C2814
محل : تهران , تهران , نظام آباد
متراژ : ۸۸
تعداد اتاق : ۲
قیمت به متر مربع : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۰۸:۳۵:۴۶ - ۰۴ مهر ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C1938
محل : تهران , تهران , میرداماد
متراژ : ۲۰۰
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۲:۳۲:۳۳ - ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C1557
محل : تهران , تهران , یوسف آباد - امیرآباد
متراژ : ۱۲۴
تعداد اتاق : ۳
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۷:۱۱:۳۳ - ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C1538
محل : تهران , تهران , گیشا
متراژ : ۱۵۰
تعداد اتاق : ۱
قیمت به متر مربع : ۶,۳۳۳,۳۳۳ تومان
تاریخ : ۱۶:۵۴:۴۷ - ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C1450
محل : تهران , تهران , شهرآرا
متراژ : ۳۶۰
تعداد اتاق :
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۷:۳۷:۱۳ - ۰۶ خرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A1C1415
محل : تهران , تهران , بلوار اندرزگو
متراژ : ۱۲۰
تعداد اتاق : ۱
قیمت به متر مربع : ۰ تومان
تاریخ : ۱۲:۵۴:۳۲ - ۰۲ خرداد ۱۳۹۶