کد آگهی : A2C1722
محل : تهران , تهران , جردن
متراژ : ۱۵۰
تعداد اتاق : ۳
اجاره : توافقی
تاریخ : ۱۷:۱۳:۱۴ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C1726
محل : تهران , اندیشه
متراژ : ۱۳۰
تعداد اتاق : ۱
اجاره : ۰ تومان
تاریخ : ۱۷:۱۲:۵۵ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C1724
محل : تهران , اندیشه
متراژ : ۶۷
تعداد اتاق : ۱
اجاره : توافقی
تاریخ : ۱۷:۱۲:۴۳ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C1717
محل : تهران , تهران , ظفر
متراژ : ۱۰۰
تعداد اتاق : ۲
اجاره : توافقی
تاریخ : ۱۶:۲۳:۱۲ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C1716
محل : تهران , تهران , میرداماد
متراژ : ۷۰
تعداد اتاق : ۱
اجاره : توافقی
تاریخ : ۱۶:۲۳:۰۰ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C1715
محل : تهران , تهران , میرداماد
متراژ : ۹۰
تعداد اتاق : ۱
اجاره : توافقی
تاریخ : ۱۶:۲۲:۴۲ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C1718
محل : تهران , تهران , عباس آباد
متراژ : ۷۰
تعداد اتاق : ۱
اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۲۲:۳۱ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C1720
محل : تهران , تهران , شریعتی جنوبی
متراژ : ۸۵
تعداد اتاق : ۲
اجاره : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۲۲:۰۴ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C1714
محل : تهران , تهران , میرداماد
متراژ : ۶۵
تعداد اتاق : ۱
اجاره : توافقی
تاریخ : ۱۶:۲۱:۴۵ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C1713
محل : تهران , تهران , شهرک محلاتی
متراژ : ۹۵
تعداد اتاق : ۲
اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۵:۱۲:۲۴ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۱۴۴ | تعداد مطالب : ۱,۴۳۹