آپارتمان ۹۰متری فول

ودیعه : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A2C3060
محل : تهران , تهران , شمس آباد و مجیدیه
متراژ : ۹۰
تعداد اتاق : ۲
اجاره : ۰ تومان
تاریخ : ۱۹:۱۶:۵۰ - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C3051
محل : تهران , تهران , جردن
متراژ : ۱۲۵
تعداد اتاق : ۲
اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۵۳:۲۱ - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C3057
محل : تهران , تهران , شهرک غرب
متراژ : ۱۵۷
تعداد اتاق : ۳
اجاره : ۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۵۳:۱۱ - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C3050
محل : تهران , تهران , میرداماد
متراژ : ۱۴۰
تعداد اتاق : ۲
اجاره : ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۵۳:۱۰ - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C3043
محل : تهران , تهران , زعفرانیه
متراژ : ۲۰۰
تعداد اتاق : ۳
اجاره : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۵۲:۵۸ - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C3056
محل : تهران , تهران , میرداماد
متراژ : ۲۰۰
تعداد اتاق : ۳
اجاره : ۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۵۲:۵۲ - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C3048
محل : تهران , تهران , میرداماد
متراژ : ۱۶۰
تعداد اتاق : ۳
اجاره : ۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۵۲:۴۷ - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C3054
محل : تهران , تهران , میرداماد
متراژ : ۱۵۰
تعداد اتاق : ۳
اجاره : ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۵۲:۳۵ - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C3045
محل : تهران , تهران , محمودیه
متراژ : ۱۵۰
تعداد اتاق : ۲
اجاره : ۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۵۲:۲۲ - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C3053
محل : تهران , تهران , شمشیری
متراژ : ۶۸
تعداد اتاق : ۲
اجاره : ۱۵۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۵۲:۱۸ - ۲۷ آبان ۱۳۹۶