کد آگهی : A2C1717
محل : تهران , تهران , ظفر
متراژ : ۱۰۰
تعداد اتاق : ۲
اجاره : توافقی
تاریخ : ۱۶:۲۳:۱۲ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C1716
محل : تهران , تهران , میرداماد
متراژ : ۷۰
تعداد اتاق : ۱
اجاره : توافقی
تاریخ : ۱۶:۲۳:۰۰ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C1715
محل : تهران , تهران , میرداماد
متراژ : ۹۰
تعداد اتاق : ۱
اجاره : توافقی
تاریخ : ۱۶:۲۲:۴۲ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C1718
محل : تهران , تهران , عباس آباد
متراژ : ۷۰
تعداد اتاق : ۱
اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۲۲:۳۱ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C1714
محل : تهران , تهران , میرداماد
متراژ : ۶۵
تعداد اتاق : ۱
اجاره : توافقی
تاریخ : ۱۶:۲۱:۴۵ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C1704
محل : تهران , تهران , آرژانتین
متراژ : ۲۱۰
تعداد اتاق : ۵
اجاره : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۱۳:۱۴ - ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C1702
محل : تهران , تهران , نظام آباد
متراژ : ۱۵
تعداد اتاق :
اجاره : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۱۲:۲۴ - ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C1706
محل : تهران , تهران , میرداماد
متراژ : ۱۲۰
تعداد اتاق : ۳
اجاره : توافقی
تاریخ : ۱۶:۱۱:۳۴ - ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C1691
محل : تهران , تهران , میرداماد
متراژ : ۵۰
تعداد اتاق :
اجاره : توافقی
تاریخ : ۱۴:۰۴:۳۴ - ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
کد آگهی : A2C1689
محل : تهران , اسلامشهر
متراژ : ۳۵۰۰
تعداد اتاق : ۲
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۳۴:۵۱ - ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۳۷ | تعداد مطالب : ۳۶۲