میز مدیریت مدل۵۵۹

قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A3C1279
محل : تهران , تهران , پاتریس
گروه : تجهیزات اداری
نوع : نو
تاریخ : ۱۷:۲۹:۳۷ - ۲۶ دی ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C1120
محل : تهران , تهران , نامشخص
گروه : تجهیزات اداری
نوع : نو
تاریخ : ۱۵:۰۲:۰۷ - ۰۲ دی ۱۳۹۶

فروش ميز كامپيوتر

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A3C792
محل : تهران , تهران , صادقیه
گروه : تجهیزات اداری
نوع : نو
تاریخ : ۱۶:۱۳:۲۹ - ۱۰ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C768
محل : تهران , تهران , یافت آباد
گروه : تجهیزات اداری
نوع : نو
تاریخ : ۱۱:۳۳:۴۲ - ۰۳ آبان ۱۳۹۶

میز اداری و میز گروهی ۴ نفره

قیمت : ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A3C733
محل : تهران , تهران , صادقیه
گروه : تجهیزات اداری
نوع : نو
تاریخ : ۰۹:۰۶:۴۷ - ۲۳ مهر ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C684
محل : تهران , تهران , حافظ
گروه : تجهیزات اداری
نوع : نو
تاریخ : ۲۳:۱۲:۱۵ - ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C683
محل : تهران , تهران , حافظ
گروه : تجهیزات اداری
نوع : نو
تاریخ : ۲۳:۱۱:۳۹ - ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C682
محل : تهران , تهران , حافظ
گروه : تجهیزات اداری
نوع : نو
تاریخ : ۲۳:۱۱:۰۶ - ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C681
محل : تهران , تهران , حافظ
گروه : تجهیزات اداری
نوع : نو
تاریخ : ۲۳:۱۰:۲۰ - ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C659
محل : تهران , تهران , صادقیه
گروه : تجهیزات اداری
نوع : نو
تاریخ : ۱۶:۳۸:۴۲ - ۲۹ شهریور ۱۳۹۶